Tin tức mới nhất

Tin tức mới nhất

 • 12/04/2019

  Thông cáo báo chí: Công bố Báo cáo PAPI 2018 (ngày 2 tháng 4 năm 2019)

  NGƯỜI DÂN HÀI LÒNG HƠN VỚI DỊCH VỤ CÔNG, SONG CÒN QUAN NGẠI VỀ MÔI TRƯỜNG, NGHÈO ĐÓI VÀ THAM NHŨNG: BÁO CÁO PAPI 2018

  10 năm lắng nghe tiếng nói của người dân Việt Nam

  Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2019 – Theo Báo cáo PAPI năm 2018 vừa được công bố hôm nay, hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2018 nhìn chung có cải thiện ở các lĩnh vực PAPI đo lường. Đặc biệt, qua báo cáo, người dân cho biết nhũng nhiễu trong lĩnh vực y tế và giáo dục tiểu học công lập thuyên giảm; họ hài lòng hơn với hầu hết dịch vụ công căn bản; và các cấp chính quyền cơ sở tương tác với người dân nhiều hơn. Điểm các chỉ tiêu đo lường dịch vụ hành chính công về cấp phép xây dựng và dịch vụ ‘một cửa’ cấp xã/phường tăng lên. Tuy nhiên, tỷ lệ người dân cho rằng có nhũng nhiễu trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có hiện tượng cán bộ sử dụng công quỹ vào mục đích riêng không giảm. Đặc biệt, người dân trên phạm vi cả nước cho rằng chất lượng nguồn nước sinh hoạt, ăn uống nơi họ sinh sống kém hơn ba năm trước.

  Hơn 14.300 người dân được chọn ngẫu nhiên từ tất cả 63 tỉnh/thành phố đã được phỏng vấn trong nghiên cứu Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAP) năm 2018. Chỉ số PAPI đánh giá trải nghiệm và cảm nhận của người dân về hiệu quả của các cấp chính quuyền trong thực hiện vai trò quản lý nhà nước, thực thi chính sách, pháp luật, cung ứng dịch vụ hành chính và dịch vụ công căn bản tới mọi người dân.

  Báo cáo PAPI 2018 đánh dấu chặng đường phát triển 10 năm của nghiên cứu PAPI kể từ khi khởi xướng năm 2009. Trong 10 năm qua, hơn 117.000 lượt người dân Việt Nam từ khắp các tỉnh/thành phố của Việt Nam đã chia sẻ về trải nghiệm và cảm nhận của họ qua nghiên cứu PAPI, khiến PAPI trở thành một nguồn dữ liệu khách quan, cập nhật về hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương vì lợi ích của mọi người dân Việt Nam.

  DSC01073 copy

  Trong phần phát biểu khai mạc hội nghị công bố, bà Caitlin Wiesen, Quyền đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, nói: Sau 10 năm, Chỉ số PAPI tiếp tục đóng vai trò là công cụ hữu hiệu góp phần cải thiện quản trị công ở Việt Nam. Trọng tâm nghiên cứu của Chỉ số PAPI rất sát với sứ mệnh của UNDP—đặt người dân là trung tâm của quá trình phát triển. Chỉ số PAPI là công cụ lắng nghe tiếng nói của người dân, tìm hiểu kỳ vọng của người dân đối với các cấp chính quyền, và qua đó tạo điều kiện để người dân tham gia quản trị đất nước. Qua thời gian, Chỉ số PAPI ngày càng khẳng định là mô hình thúc đẩy quản trị có sự tham gia mà một số quốc gia trên thế giới đã tìm hiểu và học hỏi trong quá trình xây dựng những chỉ báo quan trọng đo lường tiến bộ trong việc thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững số 16 về xã hội hòa bình, công bằng và bình đẳng”.

  Kết quả phân tích dữ liệu PAPI năm 2018 cho thấy, yếu tố tác động lớn nhất tới mức độ hài lòng với hiệu quả quản trị và hành chính công là hiệu quả kiểm soát tham nhũng trong khu vực công. Người dân có cảm nhận vòi vĩnh trong dịch vụ y tế tuyến huyện/quận và giáo dục tiểu học công lập giảm đáng kể so với kết quả khảo sát năm 2017. Tuy nhiên, ‘lót tay’ để có việc làm trong khu vực Nhà nước, vòi vĩnh trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lạm dụng công quỹ chưa giảm. Bên cạnh đó, mặc dù người dân có chung quan điểm rằng tham nhũng đã giảm đi so với ba năm trước, mỗi cấp chính quyền có mức độ thuyên giảm khác nhau. Gần 60% số người trả lời cho rằng tham nhũng ở cấp xã/phường đã thuyên giảm trong ba năm qua, song chỉ có 50% số người trả lời cho rằng tham nhũng ở cấp quốc gia có xu hướng thuyên giảm. Kết quả khảo sát PAPI 2018 cũng cho thấy, tham nhũng vẫn là một trong ba mối quan ngại hàng đầu của người dân.

  Bình đẳng giới là một trong những chính sách được ưu tiên trong nghị trình phát triển bền vững ở Việt Nam. Chính vì vậy, Báo cáo PAPI 2018 tìm hiểu sâu hơn về quan điểm của người dân với vấn đề giới và vị trí lãnh đạo, quản lý trong khu vực công. Phát hiện nghiên cứu cho thấy phần lớn cử tri không có định kiến với nam hay nữ ứng cử viên. Tuy nhiên, trong số ít những người bày tỏ định kiến, đa số cho biết sẽ bầu ứng cử viên nam vào vị trí lãnh đạo. Điều thú vị là, phần lớn những người có định kiến là phụ nữ.

  DSC00445

  Về vấn đề bình đẳng giới trong vị trí lãnh đạo, Đại sứ Ô-xtrây-li-a tại Việt Nam, Ông Craig Chittick nhấn mạnh: “Những phát hiện nghiên cứu từ Báo cáo PAPI 2018 cho thấy cơ hội lớn cho Việt Nam trong việc bầu chọn phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý khu vực Nhà nước. Kết quả phân tích cũng chỉ ra rằng cần nhiều nỗ lực hơn nữa trong việc xóa bỏ định kiến xã hội, đặc biệt của cử tri nữ, đối với phụ nữ mong muốn trở thành lãnh đạo, quản lý”.

  Năm 2018, người dân cũng ghi nhận một số thay đổi tích cực trong hiệu quả huy động sự tham gia của người dân vào đời sống chính trị, xã hội ở cấp cơ sở. Đặc biệt, kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ người dân bị chính quyền địa phương ép buộc đóng góp cho dự án xây mới/ tu sửa công trình công cộng tại địa phương có xu hướng giảm. Khoảng 50% những người đóng góp cho biết họ đã đóng góp tự nguyện trong năm 2017 và 2018, cao hơn so với tỷ lệ 45% trước năm 2017. Có thể nói, chính quyền địa phương giảm sử dụng áp lực để buộc người dân đóng góp cho các dự án công trình công cộng ở cơ sở, mà để người dân tự nguyện tham gia nhiều hơn.

  Năm 2018, người dân hài lòng hơn với mức độ công khai, minh bạch của chính quyền trong việc tổ chức lập danh sách hộ nghèo và chia sẻ thông tin thu, chi ngân sách cấp xã/ phường. Đây là những lĩnh vực cần công khai, minh bạch, và các cấp chính quyền có thể cởi mở hơn. Tuy nhiên, công khai, minh bạch quy hoạch/ kế hoạch sử dụng đất vẫn là khía cạnh chính quyền địa phương cần cải thiện.

  Về trách nhiệm giải trình với người dân, năm 2018, số người gặp gỡ cán bộ, công chức chính quyền cấp thôn/tổ dân phố hoặc cấp xã/phường khi có bức xúc với chính quyền hoặc hàng xóm tăng lên, và số người cho rằng những cuộc tiếp xúc đó đem lại kết quả cũng tăng lên khi so với 2017. Tuy nhiên, người dân phản ánh họ ít có cơ hội tiếp xúc với đại diện chính quyền từ cấp huyện/ quận, cấp tỉnh trở lên. Ngoài ra, điểm chỉ số nội dung mới về Tiếp cận dịch vụ tư pháp cho thấy mức độ tin tưởng vào hiệu quả giải quyết tranh chấp dân sự của các cơ quan tư pháp, tòa án địa phương và cơ chế giải quyết tranh chấp phi tòa án không cao.

  Về cung ứng dịch vụ công căn bản, kết quả khảo sát năm 2018 cho thấy mức độ hài lòng của người dân rất khác biệt với từng loại dịch vụ công PAPI đo lường. Nội dung thành phần ‘Y tế công lập’ cho thấy ngành y tế có một số cải thiện trong năm 2018, nhất là ở chỉ tiêu đánh giá độ bao phủ của bảo hiểm y tế. Theo kết quả khảo sát PAPI năm 2018, tỷ lệ người dân có bảo hiểm y tế tiếp tục tăng từ 80% năm 2017 lên 87% năm 2018. Cơ sở hạ tầng căn bản, bao gồm các dịch vụ như đường xá, thu gom rác thải, cung cấp điện lưới và nước sạch cho ăn uống, sinh hoạt, cũng được người dân đánh giá tích cực hơn trong năm 2018. So với các nội dung khác, sự hài lòng của người sử dụng dịch vụ giáo dục tiểu học năm 2018 nói riêng có xu hướng giảm sút, phần lớn là do điều kiện vật chất, trang thiết bị của trường tiểu học công lập và chất lượng giáo dục có phần xuống cấp.

  DSC00454Tuy nhiên, không phải mọi người dân, mọi nhóm dân tộc đã được hưởng những tiến bộ đạt được trong quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm qua. Bà Cait Moran, Đại sứ Cộng hòa Ai-len tại Việt Nam phát biểu: “Một trong những lĩnh vực chúng tôi đặc biệt hỗ trợ nghiên cứu PAPI là vì vấn đề của cộng đồng dân tộc thiểu số.  Chúng tôi mong rằng PAPI sẽ tập trung nghiên cứu cộng đồng dân tộc thiểu số, những người  nhìn chung vẫn còn nghèo và còn gặp nhiều hạn chế trong tiếp cận với dịch vụ công căn bản từ trước tới nay. Chúng tôi mong rằng nghiên cứu PAPI sẽ tìm hiểu sâu những khác biệt về điều kiện tiếp cận quản trị và dịch vụ công có chất lượng giữa các cộng đồng dân tộc thiểu số và dân tộc đa số, để cung cấp dẫn chứng đổi mới chính sách công hướng tới hỗ trợ đầy đủ để cộng đồng dân tộc thiểu số cùng phát triển”.

  Khi được hỏi về những vấn đề hệ trọng nhất trong năm 2018 cần Nhà nước tập trung giải quyết, nghèo đói tiếp tục là vấn đề được nhiều người chọn nhất. Mặc dù nhiều người cho rằng điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình và của đất nước có cải thiện, vẫn có tới 25% số người được hỏi chọn nghèo đói là vấn đề hệ trọng nhất. Tuy nhiên, khi so sánh kết quả khảo sát câu hỏi này của năm 2018 với các năm trước, mối quan ngại về tham nhũng, tăng trưởng kinh tế, an ninh-trật tự và chất lượng giáo dục gia tăng nhiều hơn. So với kết quả khảo sát năm 2015, mối quan ngại về môi trường cũng gia tăng đột biến.

  Để tìm hiểu sâu hơn về mối quan ngại đối với chất lượng môi trường, khảo sát PAPI 2018 thêm một số câu hỏi tìm hiểu quan điểm và lựa chọn của người dân trước một số vấn đề liên quan tới quản trị môi trường. Kết quả phân tích cho thấy đa số người dân ủng hộ bảo vệ môi trường, cho dù có phải hy sinh tăng trưởng kinh tế. Đa số người trả lời ủng hộ mạnh mẽ việc xây dựng các nhà máy điện sử dụng nhiên liệu “sạch” (nhiên liệu tái tạo), miễn sao nguồn điện đó ổn định, không gây gián đoạn trong cung ứng. Ngoài ra, đa số người dân quan ngại về chất lượng nguồn nước ngày càng xuống cấp hiện nay ở địa phương; hơn 50% số người được hỏi cho rằng chất lượng nguồn nước cho ăn uống, sinh hoạt hiện nay kém hơn so với ba năm trước.

  Lĩnh vực dịch vụ và thủ tục hành chính công cũng có nét khởi sắc. Có sự cải thiện từng bước ở cả bốn nhóm dịch vụ và thủ tục hành chính công PAPI đo lường, bao gồm dịch vụ chứng thực, xác nhận của chính quyền cơ sở; dịch vụ cấp giấy phép xây dựng; dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy CNQSD đất); và dịch vụ hành chính công cấp xã/phường. Tuy nhiên, khoảng cách giữa điểm trung bình chung toàn quốc năm 2018 (7,39 điểm) và điểm cao nhất mong muốn đạt được (10 điểm) vẫn còn lớn, đồng nghĩa với yêu cầu chính quyền các cấp tiếp tục cải thiện dịch vụ hành chính công, đặc biệt là dịch vụ ‘một của’ liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  Xu thế thu hồi đất thổ cư trong năm 2018 khá ổn định, mặc dù tỉ lệ người trả lời cho biết hộ gia đình họ bị thu hồi đất tăng không đáng kể so với năm 2017. Với những trường hợp bị thu hồi đất thổ cư, mức độ hài lòng với bồi thường thu hồi đất của những hộ bị thu hồi đất thổ cư có xu hướng tăng nhẹ, song cũng chỉ dừng ở tỷ lệ dưới 40%. Điểm nội dung về thu hồi đất và bồi thường thu hồi đất cho thấy minh bạch đất đai vẫn là một lĩnh vực chính quyền địa phương cần nỗ lực thúc đẩy và cải thiện.

  Tổng quan về hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh là vấn đề cuối cùng rút ra từ Báo cáo PAPI 2018. Theo đó, mỗi địa phương đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng. Không có địa phương nào thuộc về nhóm đạt điểm cao nhất ở cả tám chỉ số nội dung. Hơn nữa, khoảng cách giữa điểm cao nhất cấp tỉnh (47.05 điểm) và mức điểm tối đa là 80 điểm (trên thang điểm từ 10 đến 80 điểm cho tất cả tám chỉ số nội dung) còn rất xa. Khoảng cách này cho thấy còn nhiều cơ hội đổi mới chính sách và cách thức thực thi chính sách để chính quyền các cấp ngày càng cởi mở hơn, minh bạch hơn, thực hiện trách nhiệm giải trình tốt hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, hoạt động có mục đích và thực hành liêm chính tốt hơn.

  Năm 2018, nghiên cứu và chỉ số PAPI có những thay đổi đáng kể nhằm phản ánh những thay đổi ở phương diện chính sách liên quan đến quản trị và hành chính công ở Việt Nam. PAPI không ngừng đổi mới nhằm cung cấp nhiều chỉ báo đo lường hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền trong quản trị và hành chính công ở Việt Nam, cung cấp dữ liệu thực chứng cho công tác đổi mới chính sách và phương thức thực hiện cho phù hợp với thực tiễn, vì lợi ích của mọi người dân Việt Nam.

  “Tôi cho rằng Chỉ số PAPI cũng là một ‘diễn đàn’ để người dân bày tỏ những mối quan tâm, băn khoăn, để các cấp chính quyền hiểu được kỳ vọng của người dân, để các cơ quan, ban ngành trung ương và địa phương và người dân cùng hành động nhằm hướng tới xây dựng Chính phủ kiến tạo, Nhà nước của dân, do dân và vì dân,” theo chia sẻ của TS. Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên Hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), là tổ chức mà Trung tâm nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES)—đối tác chính của nghiên cứu PAPI—là thành viên.

  DSC01183

  ***

  Ghi chú gửi Ban Biên tập:

  Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là khảo sát xã hội học lớn nhất tại Việt Nam. PAPI đo lường hiệu quả công tác điều hành, thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công dựa trên đánh giá và trải nghiệm của người dân, với dữ liệu được thu thập thường niên. Sau hai năm thí điểm 2009 và 2010, khảo sát PAPI bắt đầu thực hiện trên phạm vi toàn quốc từ năm 2011 đến nay. Báo cáo PAPI 2018 được thực hiện dựa trên ý kiến chia sẻ của 14.304 người dân được lựa chọn ngẫu nhiên trên phạm vi toàn quốc trong năm 2018. Từ 2009 đến 2018, PAPI đã thu thập và phản ánh trải nghiệm của 117.363 lượt người dân thông qua phỏng vấn trực tiếp.

  Từ năm 2018, PAPI gồm tám chỉ số nội dung, gồm sáu chỉ số nội dung gốc (tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, thủ tục hành chính công; và cung ứng dịch vụ công); và hai chỉ số nội dung mới (quản trị môi trường và quản trị điện tử).

  Báo cáo PAPI 2018 là sản phẩm của hoạt động hợp tác nghiên cứu giữa Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES), Trung tâm Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (VFF-CRT), Công ty Phân tích Thời gian thực (RTA) và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam.

  Trong 10 năm qua, chương trình nghiên cứu PAPI nhận được tài trợ của Chính phủ Tây Ban Nha từ năm 2009 đến năm 2010, Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sĩ (SDC—cơ quan tài trợ chính) từ năm 2011 đến năm 2017; Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT—cơ quan tài trợ chính) từ năm 2018 đến năm 2021; Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam từ năm 2018 đến năm 2021; và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc từ năm 2009 đến nay.

  Vui lòng truy cập www.papi.org.vn để tải báo cáo PAPI 2018 và nhiều tài liệu khác.

  Để biết thêm thông tin, mời liên hệ:

  Nguyễn Việt Lan
  Phòng truyền thông Liên Hợp Quốc
  Tel: Tel: (84 4) 38 500 158
  Mob: (+84) 91 4436 769
  Email: nguyen.viet.lan@undp.org
  Đặng Hoàng Giang
  Phòng 904, Tòa nhà Gelex,
  52 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Tel: (024) 66523846 / (024) 66523849
  Email: giang.dang@gmail.com

   

   

 • 19/04/2018

  Báo chí đưa tin về kết quả khảo sát PAPI 2017 và công bố Báo cáo PAPI 2017

  BÁO CÁO TRUYỀN THÔNG VỀ CÔNG BỐ BÁO CÁO PAPI 2017 

  Thời gian từ ngày 4 đến ngày 18 tháng 4 năm 2018

  Tài toàn bộ báo cáo truyền thông từ link: Media Coverage Report PAPI 2017_4-12Apr 2018

   

  MỘT SỐ NÉT CHÍNH – UNDP COMMUNICATION MATERIALS:

  The full report, in-depth analysis and infographics:

  PAPI Website         http://congbo2017.papi.org.vn/eng/(English language)

  http://congbo2017.papi.org.vn/(Vietnamese language)

   

  Thông cáo báo chí:

  Trang web của UNDP:   https://bit.ly/2q87GUa (English language) & https://bit.ly/2GwNOkm (Vietnamese language)

  UN Website                https://bit.ly/2IqaKCo

   

  Videos:

  Livestream về buổi công bố: http://bit.ly/2HBJMLe 

  Short Q&A            : https://bit.ly/2qIjihI

  Key facts               : https://bit.ly/2qK2QfP

  Service delivery    : https://bit.ly/2JTgNkB

   

  Photos:                       https://bit.ly/2JFWGX2 (UNDP Viet Nam và Blogger Hiệu Minh)

   

  MEDIA COVERAGE SUMMARY: (as of 18 April 2018)

  2017 PAPI Report Launch was extensively covered by national and provincial media. Nearly 80 in-depth articles have been published and more than a dozen TV reports broadcasted during prime time. PAPI were featured in most-viewed outlets such as Zing.vn, Sai Gon Economic Times and the Government online newspaper.

  The launch has also received lots of attention on social networks, with more than 50K reached and 10K engagement just on the facebook and twitter accounts of UNDP.


  MASS MEDIA COVERAGE:

  TV channel link note
  Viet Nam Television – VTV1 https://bit.ly/2GyZkM5 Features UNRC/UNDPRR’s opinion
  Viet Nam Television – VTV1 https://bit.ly/2IBW03l

   

  rebroadcast
  The National Assembly’s TV https://bit.ly/2qgukKJ

   

  The National Assembly’s TV https://bit.ly/2GKNHWI features UNDP CD’s opinion
  The National Assembly’s TV https://bit.ly/2qL5r9g Live talk with UNDP and MOHA’s experts
  The People’s Daily TV https://bit.ly/2uVBYz0 slot from 11’35
  The People’s Police TV https://bit.ly/2JVXoiY
  The National Digital Television VTC10  https://bit.ly/2qKcoaW In-depth talk with UNDP CD
  The National Digital Television VTC1
  VOV Television  https://bit.ly/2qIFUP9
  Viet Nam News Agency TV
  Ha Noi Television
  ViTV

   

  Most popular headlines:

  • PAPI 2017: land and corruption continue to be in the spotlight
  • Citizens report improvements in control of corruption in public sector.
  • More corruption burden on citizens
  • Corruption reduced but lower citizens’ satisfaction with compensation for land seized
  • 17% of respondents say they experienced bribery when applying for land use rights certificates
  • Corruption reduced but citizens report local officials ask for higher bribes
  • Low transparency, improved control of corruption
  • Very few people access local government’s portal
  • Citizens are most concerned about poverty
  • Citizens are not willing to sacrifice environment
  • Governance challenges
  • Health insurance coverage expanded
  • Citizens are more satisfied with public administration at grassroots level
  • PAPI national trend in the 2011-2017 period
  • Quang Binh ranks 1st in PAPI
  • Provinces are making efforts to improve governance capacity – amid citizens’ increasing demand on openess and transparancy
  • Nghe An needs to answer three questions on public administration reform

   

  SOCIAL MEDIA COVERAGE 

  Network Total impression Total engagement
  Facebook 37,639 9503
  Twitter 15,523 480
  Instagram 726 58
  Livestream on 4 April 2018 3134 Views 1538 likes, comments, shares

   

  Quan hệ báo chí:
  Nguyễn Việt Lan
  Phòng Truyền thông Liên Hợp quốc
  Tel: Tel: (84 4) 38 500 158
  Mob: (+84) 91 4436 769
  Email: nguyen.viet.lan@undp.org

 • 05/04/2018

  Thông cáo báo chí: Công bố Báo cáo PAPI 2017 (ngày 4 tháng 4 năm 2018)

  Báo cáo PAPI 2017: Người dân đánh giá tham nhũng có thuyên giảm, nhưng người nghèo ngày càng quan ngại về đói nghèo

   

  Hà Nội ngày 4 tháng 4 năm 2018 – Kết quả khảo sát PAPI 2017 cho thấy sự thay đổi đáng kể theo cảm nhận và trải nghiệm của người dân về tham nhũng trong khu vực công. Số phụ nữ có tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tăng lên, nhưng người nghèo bi quan hơn về tương lai sinh kế của họ. Số người có bảo hiểm y tế tăng lên và số hộ gia đình bị thu hồi đất giảm xuống. Tuy nhiên, mức độ hài lòng của người dân với giá bồi thường thu hồi đất giảm, và người dân vẫn lo lắng về nghèo đói. Nhìn chung, người dân ghi nhận xu hướng cải thiện ở năm trong sáu chỉ số nội dung quản trị và hành chính công.

  Hơn 14,000 người dân được chọn ngẫu nhiên từ 63 tỉnh thành đã được phỏng vấn trong giai đoạn khảo sát hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2017. Chỉ số PAPI phản ánh trải nghiệm và cảm nhận của người dân đối với hiệu quả quản trị, hành chính công và cung cấp dịch vụ công ở cấp trung ương và địa phương.

  Phát biểu tại Hội nghị, ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú LHQ và Đại diện thường trú của UNDP tại Việt Nam, cho biết: “Kết quả khảo sát PAPI 2017 cho thấy xu thế vừa đáng khích lệ vừa đáng lo ngại. Đặc biệt đáng chú ý là xu thế đảo chiều ở chỉ số ‘Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công’ theo hướng khá hơn sau một thời gian dài trượt dốc từ năm 2013. Người dân có cảm nhận và trải nghiệm tốt hơn về hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. Mặc dù vậy, điểm trung bình toàn quốc của chỉ số Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công vẫn thấp hơn so với mức điểm của năm 2012. Điều này cho thấy mặc dù có những thay đổi theo hướng tích cực, các cơ quan hữu quan vẫn còn nhiều việc phải làm để phòng ngừa tham nhũng và đảm bảo rằng những phát hiện của Khảo sát PAPI năm 2017 không chỉ là sự cải thiện tạm thời mà báo hiệu xu hướng đảo chiều có hệ thống và cơ bản sau một thời gian dài liên tục giảm đáng lo ngại.”

  Phát biểu tại Hội nghị, ông Craig Chittick, Đại sứ Ôxtrâylia tại Việt Nam, hoan nghênh chương trình nghiên cứu PAPI, coi đây là “mỏ vang” thông tin, dữ liệu cho các nhà hoạch định chính sách và chuyên gia nghiên cứu của Việt Nam trong nỗ lực thực hiện đổi mới chính sách và cải thiện hiệu quả quản trị công.

  PAPI giá trị vì nó đáng tin cậy, toàn diện và rõ ràng,” Đại sứ Craig Chittick nói. “Tôi rất tự hào vì Ôxtrâylia tài trợ cho một công cụ cải cách quan trọng như PAPI tại Việt Nam”. Đại sứ cho biết Ôxtrâylia là nhà tài trợ chính, đóng góp 2.9 triệu đô la cho PAPI trong ba năm tới. “Hỗ trợ này nằm trong khuôn khổ chương trình “Aus4Reform” – Ôxtrâylia hỗ trợ cải cách, nhằm trợ giúp Chính phủ Việt Nam đạt được tăng trưởng kinh tế cao hơn, bao trùm hơn và chất lượng hơn,” Đại sứ nói.

  Trong sáu chỉ số nội dung được đo lường năm 2017, chỉ số “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công” gia tăng đáng kể nhất. Người dân có cảm nhận và trải nghiệm tốt hơn về công tác phòng, chống tham nhũng: chỉ có 17% người trả lời cho biết họ đã phải đưa hối lộ khi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giảm so với tỉ lệ 23% vào năm 2016; tỉ lệ người người trả lời cho biết họ đã phải hối lộ nhân viên y tế tại bệnh viện công tuyến huyện/thành phố giảm từ 17% vào năm 2016 xuống còn 9% năm 2017. Nhìn chung, 33 tỉnh có điểm chỉ số nội dung này tăng lên so với năm 2016, trong đó các tỉnh Quảng Ninh, Bạc Liêu, Bà Rịa- Vũng Tàu, Lào Cai and An Giang tăng 20% hoặc cao hơn so với năm trước. Trong sáu tỉnh có điểm chỉ số nội dung này giảm sút nhất, ba tỉnh Đắk Nông, Hưng Yên và Hải Phòng có mức sụt giảm từ 9% điểm trở lên.

  Khi được hỏi về vấn đề đáng quan ngại nhất cần Nhà nước ưu tiên giải quyết, 28% người trả lời chọn nghèo đói là vấn đề họ quan ngại nhất. Cao thứ nhì là tăng trưởng kinh tế và thứ ba là việc làm. Vốn được chọn là vấn đề cấp thiết thứ hai trong năm 2016, đến năm 2017 môi trường xuống vị trí đáng quan ngại thứ tư. Nhưng số người trả lời quan ngại về môi trường tiếp tục gia tăng kể từ năm 2015. Khảo sát năm 2017 cũng nghiên cứu sự đánh đổi giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường. Kết quả cho thấy đa số người dân, đặc biệt là những người có trình độ học vấn cao, không muốn đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng kinh tế.

  Người dân cho thấy những xu hướng tích cực liên quan đến tham gia quá trình ra quyết định ở cấp địa phương. Tỉ lệ người dân ghi nhận các dự án xây mới hoặc tu sửa công trình công cộng ở địa phương được Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng giám sát tăng đáng kể – từ 21% năm 2016 lên 34% năm 2017. Tỉ lệ người dân ghi nhận có từ hai ứng cử viên trở lên để lựa chọn trong bầu cử trưởng thôn/trưởng ấp/tổ trưởng tổ dân phố cũng tăng từ 42% năm 2016 lên 49% năm 2017.

  Người dân cũng cho biết nhìn chung trách nhiệm giải trình với người dân có cải thiện nhưng không đáng kể. Năm 2017, khoảng 25% người trả lời cho biết họ đã gặp trưởng thôn/ tổ trưởng tổ dân phố khi có khúc măc, tăng khoảng 3% so với năm 2016. Trong số những người đã gặp trưởng thôn/ tổ trưởng tổ dân phố, 83% cho biết họ hài lòng với cuộc gặp, thấp hơn so với tỉ ệ 85% vào năm 2016.

  Kết quả khảo sát PAPI 2017 cũng cho thấy tất cả các tỉnh đều có nhiều cải thiện về chỉ số Thủ tục hành chính công. Nhìn chung người dân hài lòng hơn với dịch vụ hành chính ở các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở ba trong bốn dịch vụ làm thủ tục hành chính PAPI đo lường (gồm dịch vụ chứng thực, xác nhận; cấp giấy phép xây dựng và thủ tục hành chính liên quan đến nhân thân được thực hiện ở cấp xã/phường). Tỉ lệ người dân cho biết có điều kiện tiếp cận bộ phận ‘một cửa’ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng tăng từ 79% năm 2016 lên 86% năm 2017. Đáng kể nhất là xu hướng thu hẹp khoảng cách giữa nam và nữ đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: trong khi năm 2016 tỉ lệ phụ nữ ở khu vực nông thôn đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ít hơn 18% so với nam giới, thì tỉ lệ này giảm xuống còn 9% vào năm 2017.

  Tỉ lệ người dân phản ánh hộ gia đình bị thu hồi đất ở tiếp tục giảm: gần 7% số người trả lời cho biết gia đình họ bị thu hồi đất năm 2017, thấp hơn so với tỉ lệ 9% giai đoạn trước năm 2013. Tuy nhiên bồi thường thu hồi đất vẫn là vấn đề đáng quan ngại: năm 2014, 36% người dân bị thu hồi đất cho rằng mức bồi thường xấp xỉ giá thị trường, song đến năm 2017, tỉ lệ này giảm xuống còn 21%.

  Bên cạnh đó, Báo cáo PAPI 2017 đưa ra bức tranh chung về hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Năm 2017, điểm số của tất cả 63 tỉnh thành tăng lên so với năm 2016, trong đó có bảy tỉnh tăng đáng kể. Quảng Bình, Bến Tre và Bạc Liêu là những tỉnh có điểm số nằm trong nhóm cao nhất ở năm trong sáu chỉ số nội dung. Các tỉnh Bạc Liêu, Quảng Ninh và Trà Vinh có điểm số tăng trên 8% so với kết quả năm 2016. Các tỉnh Hà Nam, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An và Vĩnh Long cũng có điểm số tăng. So sánh giữa hai năm 2016 và 2017, trong nhóm các tỉnh có tổng điểm thuộc 16 tỉnh/thành phố đạt điểm cao nhất, 11 tỉnh (gồm Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Định, Bến Tre và Cần Thơ) giữ được phong độ của năm 2016; các tỉnh Bắc Giang, Phú Thọ, Đà Nẵng và Đồng Tháp gia nhập nhóm đạt điểm trung bình cao, và Hưng Yên gia nhập nhóm đạt điểm trung bình thấp.

  Tuy nhiên, ngay cả với các tỉnh/thành phố thuộc nhóm đạt điểm cao nhất, các cấp chính quyền vẫn cần nỗ lực hơn nữa để đáp ứng những mong đợi ngày càng cao của người dân. Từ chỉ số PAPI tổng hợp, có thể thấy vẫn còn khoảng cách đáng kể giữa điểm số cao nhất (39,52 điểm) và điểm số tối đa (60 điểm) tổn của cả sáu chỉ số nội dung. Khoảng cách giữa điểm số cao nhất và điểm số thấp nhất (33 điểm) còn tương đối lớn. Điều này cho thấy hiệu quả quản trị và hành chính công, thực thi chính sách công giữa cách tỉnh/thành phố không đồng đều.

  Kết quản PAPI 2017 cho thấy các cấp chính quyền cần tiếp tục chú trọng phát triển công bằng, bình đẳng, tăng cường công khai, mình bạch và chủ động tham vấn ý kiến người dân.

  Chúng tôi hy vọng rằng với cơ sở dữ liệu PAPI 2017 và thông tin thực chứng từ các khảo sát PAPI trong những năm tới, chính phủ Việt Nam sẽ có thể theo dõi tốt hơn quá trình tiến tới “Chính phủ kiến tạo và phục vụ Nhân dân,” ông Đặng Hoàng Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES), phát biểu tại Hội nghị công bố Báo cáo PAPI 2017.

  ***

  Thông tin thêm:

  Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là khảo sát xã hội học lớn nhất tại Việt Nam tập trung tìm hiểu hiệu quả công tác điều hành, thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công dựa trên đánh giá và trải nghiệm của người dân, với dữ liệu được thu thập thường niên. Từ năm 2009 đến 2017, PAPI đã thu thập và phản ánh trải nghiệm của gần 103.059 người dân trên phạm vi toàn quốc.

  Chỉ số PAPI đo lường sáu lĩnh vực nội dung: tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, thủ tục hành chính công; và cung ứng dịch vụ công. Khảo sát PAPI đã được triển khai thực hiện thường niên từ năm 2011 đến nay. Báo cáo Chỉ số PAPI 2017 phản ánh ý kiến đánh giá của 14.097 người dân được chọn ngẫu nhiên từ toàn bộ 63 tỉnh/thành phố.

  Chỉ số PAPI 2017 là sản phẩm của hoạt động hợp tác nghiên cứu giữa Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES), Trung tâm Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (VFF-CRT), Công ty Phân tích Thời gian thực (RTA) và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP).

  Chương trình nghiên cứu PAPI nhận được tài trợ của Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sĩ (SDC) tài trợ chính từ năm 2011 đến 2017; Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) tài trợ chính cho PAPI từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 6 năm 2021; Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam năm 2018; và Liên Hợp quốc và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc từ năm 2009 đến nay.

  Vui lòng truy cập www.papi.org.vn để tải báo cáo PAPI 2017 và nhiều tài liệu khác.

  Để biết thêm thông tin, xin liên hệ:

  Nguyễn Việt Lan

  UNDP

  Tel: (84-24) 38 500 158
  Email: nguyen.viet.lan@undp.org

  Đặng Hoàng Giang
  CECODES
  P717, Block N3, Nguyen Cong Tru, Hai Ba Trung Dist., Ha Noi
  Tel: (84-24) 665 23846
  Email: giang.dang@gmail.com
 • 11/04/2017

  Thông cáo báo chí: Công bố Báo cáo PAPI 2016

  Kết quả khảo sát PAPI 2016: Người dân hài lòng hơn với bảo hiểm y tế công lập nhưng quan ngại hơn về vấn đề môi trường

   

  2016PAPILaunch

   

  Hà Nội, ngày 04/04/2017 – Phát hiện nghiên cứu từ khảo sát PAPI 2016 chính thức được công bố sáng hôm nay cho thấy xu hướng tích cực trong cung ứng dịch vụ công, với tỉ lệ người dân hài lòng hơn với dịch vụ y tế công lập và giáo dục tiểu học công lập cao hơn so với những năm khảo sát trước. Tuy nhiên, người dân ngày càng quan ngại về những vấn đề môi trường. Trong quản trị công hiện vẫn tồn đọng những điểm yếu trong việc huy động sự tham gia của người dân vào quá trình ra quyết định ở cấp cơ sở, trách nhiệm giải trình của chính quyền với người dân và kiểm soát tham nhũng trong khu vực công.

  Hơn 14.000 người dân từ tất cả 63 tỉnh thành được chọn phỏng vấn ngẫu nhiên trong năm 2016. Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) thể hiện đánh giá của người dân thông qua trải nghiệm và cảm nhận của họ về hiệu quả quản trị, hành chính công và cung ứng dịch vụ công của bộ máy chính quyền các cấp.

  Phát biểu tại Hội nghị công bố, ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú Liên Hợp quốc tại Việt Nam, nhận xét: “Kết quả khảo sát PAPI 2016 cho thấy một bức tranh đa chiều. Một mặt, cung ứng dịch vụ công được cải thiện bền vững trong suốt sáu năm qua. Mặt khác, hầu hết các tỉnh thành có thể làm tốt hơn để cải thiện năng lực và thái độ của công chức, viên chức; tăng tính minh bạch, khả năng phản hồi và trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước.

  Trong sáu chỉ số nội dung, chỉ số cung ứng dịch vụ công tăng mạnh nhất ở 35 tỉnh thành so với năm 2011. Cụ thể, nhận thức của người dân về y tế công lập cải thiện rõ rệt do số lượng người có bảo hiểm y tế tăng từ 62% nắm 2015 lên 73% năm 2016. Báo cáo cũng cho thấy chất lượng chăm sóc sức khỏe miễn phí cho trẻ em tăng mạnh: 32% người khảo sát cho biết dịch vụ dành cho trẻ em dưới 6 tuổi “rất tốt”, cao hơn so với tỉ lệ 23% năm 2015. Người dân chấm điểm chất lượng bệnh viện công tuyến huyện/quận cao hơn, song đánh giá của người sử dụng dịch vụ này giữa các tỉnh, thành phố có mức chênh lệch lớn: ví dụ, Sóc Trăng đạt 8,16 điểm trong khi Gia Lai chỉ đạt 1,9 điểm, theo thang điểm từ 1-10.

  Tuy nhiên, chỉ số kiểm soát tham nhũng khu vực công năm 2016 có xu hướng giảm điểm. Tỉ lệ người dân cho biết họ phải chi “lót tay” cho công chức để làm xong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và cho giáo viên tiểu học công lập để con em được quan tâm hơn vẫn tiếp tục tăng lên trong năm 2016. Bên cạnh đó, khoảng 54% số người dân cho rằng cần phải đưa hối lộ mới xin được việc làm trong khu vực nhà nước, cao hơn tỉ lệ 51% của năm 2015 và 46% của năm 2011. Tỉ lệ người dân cho rằng cán bộ chính quyền địa phương biển thủ công quỹ cũng tăng. Một xu hướng tích cực ghi nhận được trong năm 2016 đó là số người cho rằng cần phải đưa hối lộ để tiếp cận dịch vụ y tế công cộng cấp quận/huyện giảm từ 43% năm 2015 xuống 39% năm 2016.

  Đói nghèo vẫn được xem là vấn đề hệ trọng nhất đối với người dân. Tuy nhiên, so với kết quả khảo sát năm 2015, năm 2016 tỉ lệ người dân cho rằng môi trường là mối quan ngại lớn nhất tăng 10%. Sự gia tăng đột biến này chắc chắn phản ánh mối quan tâm của dư luận sau sự kiện cá chết hàng loạt tại khu vực duyên hải miền Trung hồi tháng 4 năm 2016. Báo cáo cũng cho thấy người dân cả nước ngày càng quan ngại hơn về ô nhiễm không khí và ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt. Hơn 67% số người sống gần sông ngòi cho biết chất lượng nước từ những nguồn này kém hơn so với ba năm trước, và 36% số người trả lời cho rằng chất lượng không khí kém hơn so với ba năm trước. Những vấn đề hệ trọng khác là việc làm, phát triển kinh tế, tranh chấp biển Đông, tham nhũng và giao thông.

  Tham gia vào đời sống chính trị của người dân ở cấp cơ sở còn hạn chế. Tỉ lệ người trả lời khảo sát PAPI 2016 cho biết họ trực tiếp đi bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc hội khóa 15 là 69%, tăng 2% so với kết quả khảo sát PAPI năm 2011 (67%). Tỉ lệ người trả lời cho biết họ trực tiếp đi bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp năm 2016 là 69%, giảm 2% so với tỉ lệ 69% của năm khảo sát 2011. Một phát hiện đáng chú ý là trong khi 65% số người trả lời được mời tham dự các buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã/phường năm 2016 và 30% tham dự, thì chỉ có 47% được mời và 17% tham dự tiếp xúc đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh/thành phố. Kết quả khảo sát cũng cho thấy những người là Đảng viên, thành viên các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, các tổ chức đoàn thể, và nam giới thường được mời tham dự các buổi gặp ứng cử viên trước bầu cử hơn so với các nhóm khác. Đặc biệt, những người là phụ nữ nhưng không phải là Đảng viên hoặc không thuộc các tổ chức đoàn thể càng ít được mời tham gia hơn.

  Trách nhiệm giải trình với người dân vẫn còn hạn chế. Năm 2016, khoảng 22% người trả lời trên cả nước cho biết họ tìm gặp trưởng thôn/tổ trưởng dân phố khi có bức xúc với gia đình, hàng xóm hoặc cán bộ chính quyền (tăng khoảng 3% so với năm 2015). Tỷ lệ này dao động từ 4% ở Thái Bình đến 51% ở Quảng Nam. Có tới 85% số người đã tìm gặp trưởng thôn/tổ trưởng dân phố đánh giá những cuộc gặp đó đem lại kết quả. Số người tìm gặp những cán bộ từ cấp xã trở lên, đặc biệt là cán bộ dân cử thấp hơn nhiều.

  Kết quả khảo sát cho thấy dịch vụ hành chính công từng bước được cải thiện. Người dân nhìn chung hài lòng hơn với các thủ tục đăng ký cấp giấy phép xây dựng và dịch vụ hành chính cấp xã/phường cho giấy tờ tùy thân. Dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đạt điểm thấp nhất trong số bốn loại dịch vụ hành chính công PAPI đo lường. Khảo sát cũng chỉ ra khoảng cách về giới trong việc đứng tên sổ đỏ: trên phạm vi cả nước, mức chênh lệch giữa tỉ lệ nam giới với tỉ lệ nữ giới đứng tên sổ đỏ là 13% nghiêng về nam giới; và ở vùng sâu, vùng xa, mức chênh lệch này xấp xỉ 19%. Nguyên nhân, theo lý giải của người dân, là do hầu hết phụ nữ có gia đình không hoặc chưa đứng tên sổ đỏ.

  Xu hướng thu hồi đất tiếp tục giảm: khoảng 6,8% người trả lời cho biết họ bị thu hồi đất năm 2016, thấp hơn tỉ lệ 7,4% của năm 2015 và 5,7% của năm 2014 không đáng kể, song giảm tương đối so với tỉ lệ 9% mỗi năm giai đoạn trước khi Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2013 có hiệu lực.

  Báo cáo cũng cho biết kết quả tổng hợp cấp tỉnh năm 2016. Trong số 16 tỉnh/thành phố đạt điểm cao nhất có 8 địa phương khu vực Đông Bắc bộ (gồm Phú Thọ, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên và Ninh Binh); 5 địa phương duyên hải miền Trung (gồm Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị và Bình Định), và 3 địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long (gồm Cần Thơ, Bến Tre và Đồng Tháp). Trong đó, đáng lưu ý là các tỉnh/thành phố Nam Định, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Đà Nẵng vẫn duy trì vị trí của mình trong nhóm đạt điểm cao nhất qua sáu năm liên tiếp, từ 2011 đến 2016. Các tỉnh trong nhóm điểm thấp nhất tập trung phần lớn ở khu vực miền núi phía Bắc và cực Nam. Yên Bái, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang và Lai Châu có tên trong nhóm đạt điểm thấp nhất cùng với Cà Mau, Bạc Liêu, Trà Vinh và Kiên Giang. Đối với Bình Dương, 2016 là năm thứ hai liên tiếp người dân địa phương đánh giá chưa cao về hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công.

  PGS. TS. Đặng Ngọc Dinh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES) chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng rằng, với dữ liệu PAPI năm 2016 và 5 năm tới, Chính phủ có thêm nguồn thông tin tham khảo để theo dõi và đánh giá những nỗ lực hiện nay trong việc xây dựng ‘chính phủ kiến tạo phát triển, phục vụ Nhân dân’.”

  ***

  Thông tin gửi Ban biên tập:

  Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là kết quả của công trì hợp tác nghiên cứu giữa Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam, với sự hỗ trợ của Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tại 63 tỉnh/thành phố.

  Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sĩ (SDC) và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) đồng tài trợ cho nghiên cứu xây dựng chỉ số PAPI từ năm 2011 đến nay.

  Vui lòng truy cập www.papi.org.vn để xem Báo cáo PAPI 2016, thông tin cơ bản về chỉ số của 63 tỉnh, thành phố và toàn bộ dữ liệu.

  Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

  Nguyễn Việt Lan

  Phòng Truyền thông Liên Hợp quốc

  Tel: (84 4) 38 500 158

  Mob: (+84) 91 4436 769

  Email: nguyen.viet.lan@undp.org

   

  Đặng Hoàng Giang

  Trung tâm Nghiên cứu Phát triển
  và Hỗ trợ Cộng đồng (Cecodes)

  Phòng 1510, Tòa nhà JSC 34, Ngõ 164,
  Đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

  Tel: (04) 22 250 618

  Email: giang.dang@gmail.com

  #PAPIvn          #PAPI2016

   

  Tổng hợp Báo chí đưa tin về Hội nghị công bố và phát hiện nghiên cứu PAPI 2016 

  Clips về những phát hiện nghiên cứu chính từ PAPI 2016 và Hội nghị công bố PAPI 2016

  Ảnh chụp tại Hội nghị công bố Chỉ số PAPI 2016

 • 13/04/2016

  Thông cáo báo chí: Kết quả khảo sát PAPI 2015 cho thấy xu hướng suy giảm trong hiệu quả quản trị cấp tỉnh ở Việt Nam

  _MG_9886resize

  Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2016 – Phát hiện nghiên cứu từ khảo sát PAPI năm 2015 chính thức được công bố sáng hôm nay cho thấy xu hướng suy giảm hiệu quả quản trị và hành chính công ở năm trong sáu chỉ số nội dung Chỉ số PAPI đo lường. Gần 14.000 người dân được chọn ngẫu nhiên và phỏng vấn trực tiếp trong cuộc khảo sát này. Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) thể hiện đánh giá của người dân thông qua trải nghiệm và cảm nhận của họ về hiệu quả quản trị, hành chính công và cung ứng dịch vụ công của bộ máy công quyền các cấp.

  Trong số sáu chỉ số nội dung, chỉ số nội dung ‘Công khai, minh bạch’ giảm mạnh nhất – đến 7% điểm so với kết quả năm 2014. Kết quả khảo sát ở nội dung này cho thấy tỉ lệ người dân được biết đến danh sách hộ nghèo giảm đáng kể và trong số ít những người biết đến danh sách hộ nghèo, chỉ có một số nhỏ tin tưởng vào độ xác thực của danh sách này. Chẳng hạn, có tới 46% số người được hỏi trên toàn quốc cho rằng có những hộ trên thực tế rất nghèo nhưng không được đưa vào danh sách hộ nghèo. Năm 2015, mức độ công khai, minh bạch về kế hoạch sử dụng đất và khung giá đất ở địa phương tiếp tục giảm sút; người dân ít có cơ hội đóng góp ý kiến cho quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở địa phương hơn trước.

  Phát biểu tại hội nghị công bố, Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên Liên Hợp quốc tại Việt Nam, nói: “Trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trên toàn quốc sẽ được tổ chức vào tháng tới, Báo cáo PAPI năm 2015 được công bố hôm nay cung cấp một nguồn dữ liệu, thông tin như một tấm gương phản chiếu để bộ máy chính quyền các cấp nhiệm kỳ mới nhìn lại hiệu quả cải cách quản trị và hành chính công của đất nước trong 5 năm qua, đồng thời làm cơ sở so sánh tiến bộ trong thời gian tới.”.

  Chỉ số nội dung ‘Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công’ cũng chứng kiến sự sụt giảm đến 3% điểm so với kết quả khảo sát năm 2014. Người dân bày tỏ quan ngại đối với tham nhũng trong khu vực công và trong cung ứng dịch vụ công. Những người được hỏi trên phạm vi toàn quốc cũng cho rằng tình trạng vị thân và tham nhũng trong chính quyền địa phương hiện còn rất phổ biến. Bên cạnh đó, người dân không tin tưởng nhiều vào quyết tâm chống tham nhũng của chính quyền địa phương. Trên toàn quốc, chỉ có 37% số người được hỏi cho rằng chính quyền cấp tỉnh đã thực sự nghiêm túc xử lý vụ việc tham nhũng xảy ra ở địa phương.

  So với kết quả khảo sát năm 2014, có sự gia tăng đột biến ở tỉ lệ người dân cho biết phải chi ‘lót tay’ để làm xong giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSD) đất. Ước tính có khoảng 44% số người đã làm thủ tục liên quan đến giấy CNQSD đất trong năm 2015 phải đưa hối lộ mới làm xong được thủ tục, tăng gần gấp đôi so với tỉ lệ ước tính 24% năm 2014.

  Hai chỉ số nội dung ‘Tham gia của người dân ở cấp cơ sở’ và ‘Trách nhiệm giải trình với người dân’ cũng giảm điểm. Tính cạnh tranh thấp trong bầu cử trưởng thôn/ tổ trưởng tổ dân phố là một trong chỉ tiêu sụt giảm mạnh, bởi ở nhiều nơi chỉ có một ứng cử viên do chính quyền gợi ý bầu để người dân biểu quyết chọn. Trong nội dung trách nhiệm giải trình, mối quan hệ tương tác giữa cán bộ chính quyền cơ sở và người dân còn rất hạn chế trong 5 năm qua. Mặc dù trong 2015 tỉ lệ người dân đến gặp và yêu cầu trưởng thôn/ tổ trưởng tổ dân phố (20%) hoặc cán bộ xã/phường (14%) để yêu cầu xử lý khúc mắc có tăng nhẹ, hiệu quả của các cuộc tiếp xúc này được đánh giá thấp hơn so với những năm trước.

  Chỉ số Thủ tục hành chính công cũng giảm nhẹ trong năm 2015. Trong bốn dịch vụ hành chính công PAPI đo lường, chất lượng dịch vụ hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất luôn ở mức thấp nhất kể từ năm 2011 đến nay. Hơn 22% số người đã làm thủ tục quyền sử dụng đất cho biết họ phải chờ hơn 100 ngày mới nhận được kết quả, trong khi theo quy định của pháp luật chỉ là 30 ngày.

  Chỉ có chỉ số nội dung Cung ứng dịch vụ công cho thấy có sự cải thiện dù không đáng kể trong hiệu quả cung ứng dịch vụ công tới người dân. Tuy vậy, người dân vẫn quan ngại về chất lượng dịch vụ ở bệnh viện tuyến huyện/quận và cũng không mấy hài lòng với chất lượng dịch vụ giáo dục tiểu học công lập.

  Năm 2015, khảo sát PAPI đưa thêm câu hỏi để người dân nêu lên ba vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội và môi trường đáng quan ngại nhất ở Việt Nam. Kết quả khảo sát cho thấy, đói nghèo là một trong những vấn đề đáng quan ngại nhất, với 18% số người trả lời trên toàn quốc nhận định như vậy. Tiếp đến là các vấn đề việc làm, điều kiện đường xá/giao thông, tham nhũng và tình hình an ninh, trật tự.

  Báo cáo PAPI năm 2015 cũng đề cập tới việc tham gia vào đời sống chính trị của người dân ở cấp cơ sở. Kết quả phân tích cho thấy các yếu tố như giới tính, thành phần dân tộc, thành viên tổ chức đoàn thể tác động trực tiếp và gián tiếp tới sự tham gia của người dân. Phụ nữ, người dân tộc thiểu số, người có trình độ học vấn thấp và người không phải là thành viên của tổ chức đảng, đoàn thể ít tham gia đi bầu cử hơn.

  Về tham gia của người dân vào quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kết quả phân tích sâu cho thấy các yếu tố cá nhân tác động đến việc tham gia của người dân vào quá trình tham vấn ý kiến về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật ở các cấp. Đảng viên hoặc thành viên các tổ chức đoàn thể có nhiều cơ hội tham gia hơn những nhóm dân cư khác. Chẳng hạn, nếu là đảng viên và có trình độ học vấn từ cấp tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên, công dân đó có khoảng 35% cơ hội được tham vấn ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Nếu là đảng viên có trình độ học vấn thấp hơn chỉ có xác suất 18% cơ hội. Với những người không là thành viên của bất kỳ tổ chức nào và có trình độ học vấn tốt, họ chỉ có chưa đến 3% cơ hội tham gia; và cơ hộ này chỉ là 1% với những người có trình độ học vấn thấp.

  Cuối cùng, Báo cáo PAPI 2015 nêu bật kết quả cấp tỉnh năm 2015 và so sánh qua 5 năm (2011-2015) ở cả sáu chỉ số nội dung. Điểm số tổng hợp PAPI của cả sáu nội dung cho thấy 7 tỉnh, thành phố cải thiện nhiều sau 5 năm, trong khi đó cũng có tới 13 tỉnh, thành phố giảm điểm mạnh. Nam Định, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng và Long An luôn có tên trong nhóm tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất trong suốt 5 năm.

  Nhìn chung, trong  5 năm qua, các tỉnh, thành phố đạt điểm cao thường tập trung ở các vùng Đông Bắc, miền Trung và Đông Nam Bộ. Những tỉnh, thành phố đạt điếp thấp thường tập trung ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

  Chúng tôi hy vọng rằng những phát hiện nghiên cứu PAPI trong 5 năm qua sẽ là những chỉ báo làm nền tảng so sánh cho nhiệm kỳ chính quyền giai đoạn 2016-2021,” PGS. TS. Đặng Ngọc Dinh, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES), chia sẻ. /.

   

  Thông cáo báo chí tiếng Việt ở dạng PDF

  Hình ảnh tại buổi công bố Chỉ số PAPI 2015

  Tin tức báo chí về Lễ công bố báo cáo Chỉ số PAPI 2015

  VNExpress – April 12 Link

  VTV1 Prime Time In The News (19 Hour, from minute 39:25) – April 12 Link

  Theo dõi thêm tại:

 • 14/04/2015

  Thông cáo báo chí: Chỉ số PAPI cho thấy khác biệt về trải nghiệm của người dân với quản trị và hành chính công ở từng địa Phương

  Theo khảo sát mới nhất: Cải cách quản trị công có tiến độ chậm

  PAPIWebsite_Update_14 Apr 2015_MediaCornerPhoto: © Shutterstock/ UNDP Viet Nam

  Kết quả từ khảo sát toàn quốc cho thấy những cải thiện không đáng kể trong quản trị và dịch vụ công ở tất cả các tỉnh.

  Hà Nội, ngày 14/4/2015 – Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) công bố hôm nay cho thấy trong bốn năm qua, sáu chỉ số nội dung về quản trị và hành chính công PAPI đo lường cho thấy mức độ cải thiện là không đáng kể. Trong số sáu chỉ số nội dung nội dung, chỉ số Sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở sụt giảm về điểm nhiều nhất, trong đó ba trong số bốn chỉ số nội dụng thành phần đều tụt điểm. Ví dụ, bầu cử trưởng thôn chủ yếu mang tính hình thức, nhiều khi chỉ có một hoặt hai ứng cử viên để lựa chọn, và việc chính quyền giới thiệu ứng cử viên khá phổ biến.

  PAPI là công cụ giám sát thực thi chính sách, cung cấp dữ liệu về trải nghiệm của người dân đối với hiệu quả quản trị, hành chính công, và cung ứng dịch vụ công ở các cấp. Khảo sát PAPI 2014 đã phỏng vấn gần 14.000 công dân được lựa chọn ngẫu nhiên.

  Tiến sỹ Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam cho biết: “Thông qua việc cung cấp bằng chứng về trải nghiệm của công dân, PAPI và các dữ liệu mà  khảo sát thu thập được giống như chiếc gương phản chiếu hiệu quả của chính quyền địa phương. Mục đích tối thượng của Chỉ số PAPI là cung cấp dẫn chứng để các cấp chính quyền sử dụng và tìm ra những giải pháp để cải thiện những vấn đề thực thi chính sách chưa được hiệu quả trên thực tế, đồng thời đảm bảo chất lượng công tác quản trị và dịch vụ công cho mọi người dân Việt Nam – và từ đó có thể cải thiện chính hình ảnh của chính quyền địa phương trong tấm gương phản chiếu đó.”

  Năm 2014, các chỉ số nội dung nội dung về Công khai, minh bạch và Trách nhiệm giải trình với người dân đạt tiến bộ không đáng kể. Ví dụ, trung bình chỉ có 8 trong số 100 người biết đến, đã đọc và tin tưởng các thông báo công khai về ngân sách ở quận, xã mình.

  Chỉ số nội dung nội dung Thủ tục hành chính công cũng không có mấy cải thiện trong cảm nhận chung của công dân. Luật quy định việc xử lý hồ sơ thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất không được kéo dài quá 30 ngày. Tuy nhiên, một phần ba (34%) người nộp đơn phải đợi 100 ngày mới giải quyết xong giấy tờ, và 8% phải đợi từ 100-720 ngày mới có kết quả cuối cùng.

  Chỉ số nội dung Cung ứng dịch vụ công có cải thiện chút ít về chất lượng cơ sở hạ tầng cơ bản và an ninh, trật tự địa bàn khu dân cư. Tuy nhiên, mức độ hài lòng với chất lượng bệnh viện công cấp huyện lại giảm sút.  Bên cạnh đó, chỉ số nội dung thành phần về giáo dục tiểu học công lập đạt điểm thấp nhất trong số bốn dịch vụ công được khảo sát đo lường. Chất lượng dạy học thấp, chi ngoài quy định để con em được quan tâm hơn và phản hồi không đều đặn từ nhà trường là những lý do chính khiến người dân quan ngại.

  Cuối cùng, người dân tham gia khảo sát hầu như không ghi nhận được tiến bộ gì trong chỉ số nội dung Kiểm soát tham nhũng. Thay đổi lớn nhất so với khảo sát lần trước là có nhiều người trả lời đồng ý rằng tham nhũng và hối lộ là vấn đề đáng lo ngại ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong việc cung ứng dịch vụ công cấp tỉnh. Ví dụ, trong chỉ số việc làm nhà nước, gần một nửa số người trả lời ít nhất đồng ý phần nào rằng cần phải hối lộ thì mới có được việc làm trong khu vực nhà nước.

  Khảo sát cũng hỏi người tham gia về trải nghiệm của họ với hối lộ khi sử dụng dịch vụ công ở bệnh viện và trường tiểu học. Khoảng 12% cho biết họ đã phải hối lộ để được phục vụ ở bệnh viện, và 30% trong số những người trả lời có con đang học tiểu học cho biết họ phải hối lộ. Các con số này gia tăng so với năm 2012. Khi đó, 10% phải hối lộ để được cung ứng dịch vụ bệnh viện và 12% hối lộ cho con cái theo học tiểu học.

  PAPI 2014 bổ sung thêm các câu hỏi mới về Minh bạch bồi thường đất đai. Luật Đất đai được sửa đổi có hiệu lực từ tháng 7/2014, trước khi khảo sát PAPI 2014 bắt đầu. Do đó, các dữ liệu thu thập được có thể là cơ sở để giám sát việc thực hiện luật này.

  Dữ liệu cho thấy số lượng người dân bị thu hồi đất đã ít hơn so với những năm trước: 5% số người tham gia khảo sát cho biết gia đình họ hoặc hàng xóm của họ bị thu hồi đất. Những người bị mất đất vẫn tập trung ở khu vực Tây Bắc, còn người dân ở Đồng bằng sông Cửu Long, khu vực Đông Nam và Trung nam bộ cho thấy mức độ thu hồi đất thấp hơn.

  Về bồi thường, đa số người trả lời cho biết họ hoặc họ hàng của họ bị mất đất đã nhận được tiền bồi thường. Tuy nhiên, hơn một phần năm cho biết họ không hề nhận được khoản bồi thường nào. Đồng thời, chỉ 36% những người bị mất đất trong năm qua cho biết họ nhận được mức bồi thường thoả đáng.

  Tương tự như những năm trước, điểm số PAPI giữa các tỉnh có nhiều cách biệt, thể hiện sự khác biệt đáng kể về chất lượng quản trị công cấp tỉnh. Ví dụ, hầu hết người dân tham gia khảo sát ở các tỉnh Vĩnh Long, Long An và Bình Dương cho biết họ nhận được dịch vụ và quản trị công chất lượng cao. Còn người dân ở các tỉnh  Cao Bằng, Ninh Thuận, Điện Biên và Quảng Ngãi lại cho biết họ nhận được dịch vụ và quản trị công chất lượng thấp, và trải nghiệm sự bất bình đẳng trong tương tác với chính quyền và sử dụng dịch vụ công…

  Tin tức báo chí về Lễ công bố báo cáo Chỉ số PAPI 2014 và phát hiện nghiên cứu chính từ PAPI 2013

  Xem thêm tại:

 • 14/04/2015

  Tóm tắt thông tin về Chỉ số PAPI 2014

 • 02/04/2014

  Thông cáo báo chí: Chỉ số PAPI cho thấy khác biệt về trải nghiệm của người dân với quản trị và hành chính công ở từng địa Phương

  Các nhóm dân cư yếu thế cần được đối xử bình đẳng hơn trong quản trị và hành chính công (trích từ Thông cáo báo chí)

  Hà Nội (2/4/204): Kết quả Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2013 được công bố ngày hôm nay cho thấy phụ nữ, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và những người ít có mối quan hệ gần với các cơ quan công quyền thì ít hài lòng hơn so với những nhóm dân cư khác về hiệu quả quản trị và cung ứng dịch vụ công của các cấp chính quyền trong cùng địa bàn cư trú.

  Chỉ số PAPI bắt đầu được thực hiện thí điểm năm 2009, và cho tới nay đã trở thành bộ chỉ số đo lường hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh lớn nhất ở Việt Nam, với phạm vi trên toàn bộ 63 tỉnh/thành phố, trong đó người dân đóng vai trò là chủ thể của hoạt động theo dõi và giám sát hiệu quả ở cấp tỉnh. Trong 5 năm qua, gần 50.000 người dân đã tham gia chia sẻ trải nghiệm thực tế của họ về hiệu quả công tác điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách-pháp luật và cung ứng dịch vụ công của các cấp chính quyền từ cấp tỉnh/thành phố đến cấp xã/phường.

  Báo cáo Chỉ số PAPI năm 2013 lần đầu tiên dành riêng một chương giới thiệu kết quả phân tích sâu về mức độ khác biệt trong trải nghiệm của các nhóm dân cư khác nhau trong cùng một tỉnh/thành phố. Kết quả phân tích cho thấy khoảng 73% độ khác biệt về điểm số PAPI của các địa phương là do sự khác biệt về trải nghiệm giữa từng cá nhân người được hỏi cùng đơn vị thôn/tổ dân phố. Với nhiều người, dịch vụ họ nhận được hay trải nghiệm họ có được trong tương tác với chính quyền thuộc nhóm ‘chất lượng cao’. Trong khi đó, với nhiều người khác, trải nghiệm từ dịch vụ yếu kém đến mức họ đánh giá chất lượng và hiệu quả còn rất thấp.

  Kết quả qua các năm cho thấy chỉ số nội dung ‘Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công’ thể hiện rõ nhất khác biệt về trải nghiệm của người dân. Trong khi đó, hai chỉ số nội dung về ‘Thủ tục hành chính công’ và ‘Cung ứng dịch vụ công’ thể hiện ít sự khác biệt hơn giữa các nhóm dân cư. Nhìn chung, ở một số tỉnh/thành phố, trải nghiệm của người dân ít có sự khác biệt hơn khi so sánh các cá nhân trong cùng một địa bàn dân cư, nhưng ở nhiều địa phương khác, mức độ khác biệt rất rõ nét. Kết quả khảo sát năm 2013 cho thấy người dân Đà Nẵng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An và Vĩnh Long đánh giá cao chất lượng quản trị và cung ứng dịch vụ công cấp tỉnh, và trải nghiệm tích cực tương đối nhất quán trong các nhóm dân cư ở những địa phương này.

  Theo kết quả Chỉ số PAPI năm 2013, 5 vấn đề kinh tế-xã hội được người dân cho là đáng quan ngại nhất gồm: ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông, tệ nạn ma túy, an toàn vệ sinh thực phẩm, và tham nhũng. Kết quả khảo sát cũng cho thấy tăng cường nhận thức của người dân về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ dân chủ cơ sở, đồng thời tạo điều kiện để mọi người dân tham gia tích cực và có hiệu quả vào đời sống chính trị, góp ý xây dựng chính sách, chính quyền.

  Tin tức báo chí về Lễ công bố báo cáo Chỉ số PAPI 2013 và phát hiện nghiên cứu chính từ PAPI 2013
  (Do Phòng Truyền thông Liên Hợp quốc tổng hợp báo chí qua hai ngày 2 và 3 tháng 4 năm 2014)

  Báo in

  Viet Nam News, trang 1&4 – ngày 3 tháng 4
  Tuổi Trẻ, trang7 – ngày 3 tháng 4
  Thời Báo Kinh Doanh, trang 1 – ngày 3 tháng 4
  Tiền Phong, trang 4 – ngày 3 tháng 4
  Sài Gòn Giải Phóng, trang 7 – ngày 3 tháng 4
  Thời Báo Kinh Tế Việt Nam, trang 6 – ngày 3 tháng 4
  Nhân Dân, trang 3 – ngày 3 tháng 4
  Pháp Luật và Xã Hội, trang 7 – ngày 3 tháng 4
  Hà Nội Mới, trang 3 – ngày 3 tháng 4
  Đại Đoàn Kết, trang 3 – ngày 3 tháng 4
  Nông Thôn Ngày Nay, trang 2 – ngày 3 tháng 4

  Báo điện tử/ Kênh thông tin điện tử

  3 tháng 4 năm 2014

  2 Tháng 4 năm 2014

 • 06/12/2013

  Hội thảo về nâng cao chỉ số PAPI tại Phú Yên

  “Theo tài liệu khảo sát chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh tại Phú Yên cho thấy, trong 2 năm (2011-2012), chỉ số PAPI của tỉnh có sự thay đổi tích cực. Phú Yên là một trong những địa phương có mức gia tăng về điểm qua hai năm đạt trên 5% (tăng ~15%,); những lĩnh vực nội dung có sự gia tăng đáng kể về điểm như: công khai minh bạch (~20%); kiểm soát tham nhũng trong khu vực công (~20%); trách nhiệm giải trình với người dân (~7%); cung ứng dịch vụ công (~6%). Tuy nhiên, lĩnh vực thủ tục hành chính công cũng có sự gia tăng nhưng không đáng kể; lĩnh vực tham gia của người dân ở cấp cơ sở có sự giảm sút…. Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe các chuyên gia cố vấn, phân tích chính sách về cải cách hành chính và chống tham nhũng, Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam giới thiệu về chỉ số PAPI, phân tích, đánh giá hiện trạng các yếu tố thành phần chỉ số PAPI của tỉnh, xác định các khâu yếu cần tập trung cải thiện, cũng như giới thiệu các kinh nghiệm và mô hình thực tiễn tốt từ các địa phương khác. Đồng thời tư vấn, đề xuất về các giải pháp, chính sách ban đầu nhằm tăng cường hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh.”

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 21/11/2013

  Hội thảo nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công [tỉnh Hà Giang]

  “Tại Hội thảo, các đại biểu lắng nghe các ý kiến, trao đổi thắng thắn của Đoàn chuyên gia về phân tích, đánh giá hiện trạng các yếu tố thành phần chỉ số PAPI của tỉnh, xác định các khâu yếu cần tập trung cải thiện, cũng như giới thiệu các kinh nghiệm và mô hình thực tiễn tốt từ các địa phương khác. Đồng thời khuyến nghị, tư vấn về các giải pháp, chính sách ban đầu nhằm tăng cường hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh. Lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố tích cực thảo luận, tham gia đề xuất những giải pháp đối với các khuyến nghị, đề xuất của Đoàn nhằm giúp tỉnh cải thiện chỉ số PAPI trong thời gian tới. Các ý kiến cho rằng, để nâng cao chỉ số PAPI cần thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và công khai, minh bạch công tác tuyển dụng, thuyên chuyển công tác đối với cán bộ công chức, viên chức; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính các cấp; tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện nghiêm việc tiếp công dân và giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại, tố cáo đúng trình tự pháp luật; công khai, minh bạch danh sách hộ nghèo, các khoản thu, chi ngân sách, các khoản đóng góp, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội ở cơ sở; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến tìm hiểu tiềm năng và đầu tư tại tỉnh…”

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 30/09/2013

  Cà Mau nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công

  “Theo đánh giá, năm 2012 Cà Mau là tỉnh nằm trong nhóm các tỉnh có chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) thấp nhất trong khu vực ĐBSCL và cả nước. UBND tỉnh nhận định: Chỉ số PAPI chỉ mang tính chất tham khảo, nhưng được thực hiện trên cơ sở khoa học, với sự tham gia của các tổ chức có uy tín; vì vậy, chỉ số PAPI phần nào phản ánh thực trạng công tác cải cách hành chính của tỉnh hiện nay. Trên cơ sở đó, ngày 17-9-2013, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về nâng cao chỉ số PAPI trên địa bàn tỉnh.”
  Chỉ thị số 06/CT-UBND được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau.

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 30/09/2013

  Cải thiện chỉ số PAPI cấp tỉnh

  “Để nâng cao chỉ số PAPI, trong thời gian tới tỉnh Đồng Tháp đề ra các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp về tầm quan trọng của chỉ số PAPI. Đồng thời khẩn trương nghiên cứu, rà soát các tiêu chí thành phần của chỉ số PAPI năm 2012 của tỉnh, qua đó xác định nguyên nhân những hạn chế, yếu kém để có kế hoạch khắc phục. Người đứng đầu các ngành, các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ số PAPI; đặc biệt là việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. UBND các cấp chủ động phối hợp với các tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cộng đồng dân cư. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đi vào thực chất, đúng “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.
  Bãi bỏ ngay việc bắt buộc các tổ chức, công dân phải thực hiện các khoản đóng góp mang tính tự nguyện. Thực hiện tốt việc công khai danh sách hộ nghèo; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; khung giá đền bù, thu hồi đất; việc thu chi ngân sách cấp xã. Thực hiện công tác tiếp dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; cải thiện hiệu quả hoạt động ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư công cộng… Triển khai mạnh mẽ phòng, chống tham nhũng. Thực hiện tốt các quy định vể tuyển dụng công chức; tăng cường công tác giải quyết các thủ tục hành chính; cải thiện chất lượng cung ứng các dịch vụ công như: y tế, giáo dục, an ninh, trật tự, môi trường…
  Cải thiện chỉ số PAPI cấp tỉnh là vấn đề rất quan trọng và lâu dài, cần sự tham gia vào cuộc thực sự với tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, nhất là ở cấp cơ sở để người dân cảm nhận được chính quyền thực sự của dân, do dân, vì dân.”

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 25/09/2013

  Vì sao Đà Nẵng cần sớm xây dựng chính quyền đô thị?

  “Để minh chứng cho việc xây dựng CQĐT tại Đà Nẵng là đã chín muồi thì một bộ chỉ số để đánh giá cũng rất quan trọng đó là bộ “chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh tại Việt Nam (PAPI)” Năm 2012, Đà Nẵng không chỉ xếp trên cả TP Hồ Chí Minh, mà còn đứng đầu cả nước về các chỉ số thành phần như cung ứng dịch vụ công, công khai minh bạch và kiểm soát tham nhũng trong bộ PAPI do Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES) phối hợp với tạp chí Mặt trận thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc tại Việt Nam (UNDP) tiến hành xây dựng và đánh giá. Đây là công cụ để người dân chủ động và tích cực thể hiện nhu cầu bức thiết, mức độ hài lòng và đề xuất ý kiến về dịch vụ hành chính và dịch vụ công tại địa phương. Theo TS Đinh Xuân Thảo – Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp Chỉ số PAPI sẽ có tác dụng tham khảo tốt cho việc tiến tới xây dựng luật về CQĐT của TP Đà Nẵng.”

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 25/09/2013

  Quyết liệt cải cách để tránh tụt hạng

  “Để tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ hơn trong cải cách hành chính, cải thiện Chỉ số PCI và PAPI, mới đây Chủ tịch UBND tỉnh đã có chỉ thị yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định công tác cải cách hành chính là một nhiệm vụ rất quan trọng, tập trung triển khai quyết liệt, liên tục và đạt hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rà soát xác định nguyên nhân tồn tại, yếu kém, đề ra giải pháp khả thi và có biện pháp thực hiện tốt Chỉ số PCI, PAPI của tỉnh. Chú trọng việc rà soát, cập nhật và công khai các thủ tục hành chính theo thẩm quyền, bảo đảm thủ tục hành chính đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện.”

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 24/08/2013

  Hội nghị tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các câp

  “Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, như chất lượng đội ngũ cán bộ của tỉnh hiện vẫn còn bất cập, chưa đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn phát triển mới, cả trong công tác xây dựng Đảng, lĩnh vực quản lý nhà nước, quản trị doanh nghiệp và đặc biệt là hội nhập quốc tế. Hiệu quả trong công tác điều hành, quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công, phản ảnh chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh vẫn chỉ ở top giữa trong bảng xếp hạng của cả nước.”

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 09/08/2013

  Một quyết định gần 4 năm chưa được thực thi

  “Có thể nói đây là một trong những nguyên nhân khiến cho tỉnh Đồng Tháp đứng vào thứ hạng rất thấp về chỉ số PAPI, năm 2012 đứng thứ 50/63 tỉnh, thành trong cả nước. Đây là bộ chỉ số đo lường mức độ hiệu quả trong công tác điều hành, quản lý và cung cấp dịch vụ công dựa vào cảm nhận và trải nghiệm của người dân tại địa phương, do Trung tâm Nghiên cứu hỗ trợ – Phát triển cộng đồng (thuộc Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chương trình phát triển Liên hiệp quốc phối hợp triển khai thực hiện. Chỉ số PAPI cung cấp dữ liệu khá toàn diện, khách quan về hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt là của hệ thống chính trị ở cơ sở.
  Để nâng cao chỉ số PAPI, tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm công tác cải cách hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Hoan đề nghị các ngành, các cấp cần rà soát lại các tiêu chí thành phần, qua đó xác định những hạn chế, yếu kém để có kế hoạch khắc phục. Trong đó, người đứng đầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đặc biệt là việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt công tác tiếp dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và đề xuất xử lý các biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức trong giải quyết các công việc của người dân.”

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 02/08/2013

  Bình Thuận: Cải cách hành chính và chỉ số PAPI

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 20/07/2013

  Đồng Tháp: Chuyển từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ (“chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh đạt thấp”)

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 18/07/2013

  Sở Nội vụ Bình Định: Tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực và phương pháp cải thiện chỉ số PAPI và chỉ số PCI của tỉnhBình

  Tải xuống   

 • 15/07/2013

  Kinh tế – xã hội Việt Nam nhìn từ bảng xếp hạng và các chỉ số

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 13/07/2013

  Ấn tượng trong tuần: Quan chức và ‘bôi trơn’

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 13/07/2013

  Đo lường hiệu quả quản trị và hành chính công (“Khi người dân được ví như “khách hàng” trong việc đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công thì có nhiều vấn đề được lộ diện.”)

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 11/07/2013

  Lạng Sơn: Triển khai đồng bộ các giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư (“Tiếp tục quan tâm chỉ đạo cải thiện đồng thời cả chỉ số PCI và Chỉ số PAPI của Lạng Sơn trong thời gian tới.”)

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 11/07/2013

  Một bộ phận dân không còn tin vào pháp luật!

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 05/07/2013

  Chính quyền cần dân giám sát dể nhìn lại chính mình

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 04/07/2013

  Dân “mù mờ” quy hoạch đất

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 03/07/2013

  Giới thiệu “Báo cáo Chỉ số Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2012”

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 03/07/2013

  Chia sẻ dữ liệu PAPI 2012: Nhân dân vẫn yêu cầu cao & đòi hỏi nhiều về “Một bộ máy công quyền Của Dân – Do Dân & Vì Dân”

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 03/07/2013

  Tham khảo chỉ số PAPI để bỏ phiếu tín nhiệm

  Mở liên kết đến trang khác   

   

 • 03/07/2013

  Công bố Chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2012

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 03/07/2013

  Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh: Thước đo hiệu quả quản lý

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 03/07/2013

  Thân quen với ‘quan’ mới xin được việc ở cơ quan Nhà nước

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 02/07/2013

  Bộ máy ‘khô dầu’ dân mới phải bôi trơn

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 02/07/2013

  Hội thảo hiệu quả quản trị, hành chính công cấp tỉnh

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 02/07/2013

  Giới thiệu chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh

  Tải xuống   

 • 02/07/2013

  Đà Nẵng đứng thứ 2/63 tỉnh thành về chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh thành (PAPI) năm 2012

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 28/06/2013

  Chỉ số PAPI – Công cụ đánh giá mức độ hiệu quả và năng lực điều hành của chính quyền địa phương

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 25/06/2013

  Những đột phá của PAPI

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 24/06/2013

  Thấy gì qua PAPI 2012?

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 21/06/2013

  Hội thảo trao đổi kết quả khảo sát PAPI năm 2012 các tỉnh khu vực Đông Bắc

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 21/06/2013

  PAPI, chỉ số lòng dân và hiệu lực hành chính công

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 20/06/2013

  PAPI – Công cụ hỗ trợ giám sát mới cho các cơ quan dân bầu

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 20/06/2013

  Công bố công cụ hỗ trợ giám sát mới cho các cơ quan dân cử

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 20/06/2013

  Giới thiệu công cụ hỗ trợ giám sát mới cho các cơ quan dân cử

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 20/06/2013

  Điều tra PAPI: Người dân lạc quan về kinh tế hộ gia đình 5 năm tới

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 19/06/2013

  Công cụ hỗ trợ giám sát mới cho các cơ quan dân cử

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 16/06/2013

  Hội thảo trao đổi kết quả khảo sát PAPI năm 2012 các tỉnh Tây Bắc

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 16/06/2013

  Tham nhũng vặt trong khu vực công • Chương trình “Cuộc sống thường ngày”

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 14/06/2013

  Hội thảo trao đổi kết quả khảo sát PAPI năm 2012 các tỉnh Tây Bắc

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 14/06/2013

  Chỉ số PAPI năm 2012: Đứng thứ 2 khu vực Tây Nguyên

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 08/06/2016

  Hội thảo về nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh [khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên]

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 06/06/2013

  Hội thảo trao đổi kết quả khảo sát dự án PAPI năm 2012 khu vực các tỉnh Đông Nam bộ

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 05/06/2013

  Buổi trao đổi về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2012

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 04/06/2013

  Hội thảo trao đổi kết quả khảo sát Dự án PAPI năm 2012 các tỉnh Tây Nam bộ

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 31/05/2013

  Kết quả chỉ số PAPI thành phố Đà Nẵng năm 2011 và 2012: Nhìn nhận trong mối tương quan với thực hiện công tác cải cách hành chính

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 29/05/2013

  Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công năm 2012 của tỉnh Vĩnh Phúc

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 27/05/2013

  Hội thảo trao đổi kết quả khảo sát Dự án PAPI năm 2012 khu vực các tỉnh Trung bộ

  Mở liên kết đến trang khác

 • 24/05/2013

  Nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ nhân dân tốt hơn

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 24/05/2013

  PAPI 2012: Quảng Ngãi thuộc nhóm trung bình của cả nước

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 22/05/2013

  Tình trạng hối lộ vẫn phổ biến trong khu vực công và có xu hướng gia tăng

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 20/05/2013

  Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI)

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 17/05/2013

  Quảng Bình nâng cao hoạt động dịch vụ công

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 14/05/2013

  Tin về Công bố Chỉ số PAPI 2012

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 14/05/2013

  Danh mục tin tức báo chí, truyền thông đưa tin về buổi lễ công bố PAPI 2012 và kết quả PAPI 2012 (tính đến 20/05/2013)

  Các bài báo, bài viết về PAPI 2012 cũng được cập nhật thường xuyên tại Facebook.com/papivnTwitter.com/PAPI_Vietnam

  Tải xuống   

 • 14/05/2013

  Thông cáo báo chí Công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 2012: Đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân

  Tải xuống   

 • 14/05/2013

  Những con số biết nói từ Chỉ số PAPI 2012

  Tải xuống    Video   

 • 14/05/2013

  Bài phát biểu

  Bài phát biểu của Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh • Tải xuống
  Bài phát biểu của Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên Liên Hợp quốc tại Việt Nam • Tải xuốngLink to Clip
  Bài phát biểu của Tiến sỹ Nguyễn Quang Du, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam • Tải xuống

 • 01/04/2013

  Hội thảo “Một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh”

  Ngày 05/4/2013, Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI)”

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 01/01/2013

  Tiếp tục quan tâm nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh

  Mở liên kết đến trang khác    Tải xuống   

 • 01/01/2013

  Hướng đi đã rõ, tiếp tục đồng lòng, đồng sức, sáng tạo và quyết liệt hơn!

  Bài viết của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh trong đó có đề cập đến điểm số PAPI của tỉnh Hà Tĩnh như thước đo về sự hài lòng của người dân với hiệu quả công tác quản trị và hành chính công ở địa phương

  Mở liên kết đến trang khác    Tải xuống   

 • 01/01/2013

  Nghệ An trong bảng xếp hạng Chỉ số PAPI của các tỉnh Bắc Trung Bộ

  Mở liên kết đến trang khác    Tải xuống   

 • 01/01/2013

  An Giang: Hội thảo giới thiệu về Kiểm toán xã hội

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 01/12/2012

  Xây dựng khuôn khổ theo dõi và đánh giá để giám sát tham nhũng hiệu quả

  Bài viết có đề cập đến Chỉ số PAPI như một nguồn “thông tin bổ ích cho hệ thống tiêu chí theo dõi và đánh giá” tình hình tham nhũng

  Mở liên kết đến trang khác    Tải xuống   

 • 01/12/2012

  Từ 2013, chấm điểm, xếp hạng cải cách hành chính

  Phỏng vấn TS. Đinh Duy Hoà về Chỉ số PAR Index trong đó có đề cập đến Chỉ số PAPI

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 01/12/2012

  Chủ tịch tỉnh nào cũng muốn được điểm cao

  Phỏng vấn TS. Đinh Duy Hoà về Chỉ số PAR Index trong đó có đề cập đến Chỉ số PAPI, VietNamNet

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 01/12/2012
 • 01/12/2012

  Công bố chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2011 [của tỉnh Bình Định]

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 01/12/2012

  Việt Nam quyết tâm phòng, chống tham nhũng bằng những hành động mạnh mẽ, kịp thời

  Báo Thanh tra điện tử ngày 6/12/2012, trong đó có trích lời của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Đối thoại phòng, chống tham nhũng lần thứ 11: “Chúng ta cũng có thể thấy rõ vai trò quan trọng của các cấp chính quyền địa phương khi phân tích sự khác biệt trong kết quả xếp hạng về “Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh” và “Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh”. Như về công tác quản lý đất đai, trong khi ở nhiều địa phương, khiếu kiện về đất đai là vấn đề hết sức nóng, nan giải thì vẫn có những địa phương làm tốt việc này”

  Mở liên kết đến trang khác    Tải xuống   

 • 01/12/2012

  Phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam tiếp tục có tiến triển tích cực (có đề cập đến Chỉ số PAPI với vai trò của xã hội trong PCTN)

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 01/12/2012

  Cải cách hành chính: Thách thức tư duy và đạo đức nghề nghiệp

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 01/12/2012

  Hội thảo khoa học: Hoạch định chính sách dựa trên thực chứng trong quản trị và hành chính công sử dụng dự liệu của chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI)

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 01/11/2012

  Nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 01/11/2012

  Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 01/11/2012

  Loại bỏ tham nhũng vặt trong giáo dục: Tham nhũng vặt khá phổ biến

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 01/09/2012

  Tọa đàm giới thiệu về “Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam”

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 01/08/2012

  PAPI chỉ ra bức tranh “đậm đà” của khu vực Bắc Trung Bộ

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 01/07/2012

  Hội thảo PAPI các tỉnh Bắc Trung Bộ

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 01/07/2012

  Hiệu quả quản trị và hành chình công cấp tỉnh: Đà Nẵng trong top đầu

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 01/07/2012

  Thủ tục hành chính công: Còn nhiều việc phải làm

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 01/07/2012

  Tận thu với người bệnh

  Mở liên kết đến trang khác

 • 01/06/2012

  Tỉnh Quảng Ngãi đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh

  Tải xuống   

 • 01/06/2012

  Tin tức và diễn đàn báo chí về PAPI 2011 ở trung ương và địa phương (từ sau công bố đến 30/06/2012)

  Tải xuống   

 • 01/05/2012

  UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI)

  Tải xuống   

 • 01/05/2012

  Tin tức báo chí về công bố kết quả PAPI 2011

  Tải xuống   

 • 01/05/2012

  Thông cáo báo chí công bố kết quả PAPI 2011

  Tải xuống   

 • 01/05/2012

  Quản lý đất đai – Tóm tắt kết quả khảo sát PAPI 2011 • Xem thêm
  Dịch vụ y tế công – Tóm tắt kết quả khảo sát PAPI 2011 • Xem thêm
  Cơ chế giải trình với người dân – Tóm tắt kết quả khảo sát PAPI 2011 • Xem thêm
  Kiểm soát tham nhũng – Tóm tắt kết quả khảo sát PAPI 2011 • Xem thêm

 • 01/02/2012

  UBND tỉnh Kon Tum hội thảo lấy ý kiến Dự án nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI)

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 01/12/2011

  Khi chủ tịch tỉnh gửi thư xin lỗi dân

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 01/11/2011

  UNDP công bố báo cáo phát triển con người Việt Nam

  Báo cáo có một chương về quản trị và hành chính công với kết quả của PAPI

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 01/09/2011

  Kon Tum – Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu về hiệu quả công tác điều hành và cải cách hành chính (PAPI)

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 01/09/2011

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo tại Kon Tum

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 01/06/2011

  Hà Tĩnh là một trong những địa phương dẫn đầu về chỉ số PAPI

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 01/04/2011

  Tin tức báo chí về công bố kết quả PAPI 2010

  Tải xuống   

 • 20/01/2011

  Chỉ số hiệu quả quản lý hành chính công cấp tỉnh: Từ nghiên cứu tới thực tế cải cách hành chính ở địa phương

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 29/11/2010

  Chỉ số hiệu quả quản lý hành chính công

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 26/11/2010

  Hội thảo vùng các tỉnh miền Trung: Chỉ só hiệu quả quản lý hành chính công cấp tỉnh

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 10/11/2010

  Nền hành chính quốc gia sau 10 năm cải cách hành chính: Lấy ý kiến của người dân để có chính sách sát thực

  Mở liên kết đến trang khác   

 • 01/12/2009

  Hội thảo trao đổi kinh nghiệm phục vụ công tác xây dựng bộ chỉ số tư pháp cấp tỉnh

  Mở liên kết đến trang khác   

English