Báo cáo và dữ liệu PAPI

Báo cáo và dữ liệu PAPI

PAPI 2017

Báo cáo và dữ liệu PAPI 2017

Báo cáo PAPI 2017

Bài trình bày tại Hội nghị công bố Báo cáo PAPI 2017 

Clip truyền hình trực tiếp về buổi Công bố PAPI

Dữ liệu PAPI 2011 – 2017

Kết quả PAPI ở cấp tiêu chí năm 2017 và giai đoạn từ 2011-2017

Đồ họa thông tin về Chỉ số PAPI 2017

 

Tóm tắt báo cáo PAPI 2017

 

Một số nghiên cứu sử dụng dữ liệu PAPI xuất bản năm 2018 

 

PAPI 2013

Báo cáo và dữ liệu PAPI 2013

Tài liệu bổ sung

 • Tháng 9 năm 2014: Phương pháp lấy mẫu của PAPI:Kiểm nghiệm một số phương pháp thay thế. Biên bản ghi nhớ về phương pháp lấy mẫu của PAPI do Edmund J. Malesky (Phó giáo sư, Kinh tế chính trị, Đại học Duke, Hoa Kỳ) & Jairo Acuña Alfaro (Cố vấn chính sách, Cải cách hành chính công UNDP Việt Nam) thực hiện. Hà Nội. Chi tiết
 • Tháng 8, năm 2014: “Người thành phố nào chịu đựng ‘vòi vĩnh’ giỏi hơn?”. Chung Hoàng, VietNamNet (lược dịch từ bài viết của Đỗ Thanh Huyền, UNDP Việt Nam, đăng trên tạp chí Vietnam Law and Legal Forum). Chi tiết

PAPI 2012

Báo cáo và dữ liệu PAPI 2012

Tài liệu nghiên cứu bổ sung và từ các nguồn khác

 • 2013: Chỉ số công lý – Thực trạng về Công bằng và Bình đẳng dựa trên ý kiến của người dân năm 2012“. UNDP, Hội Luật gia Việt Nam & CECODES (2013) – Công bố ngày 3 tháng 10 năm 2013 Chi tiết [Chỉ số Công lý năm 2012 có sử dụng dữ liệu PAPI làm so sánh mối tương quan giữa hai bộ chỉ số và phát hiện hai bộ chỉ số có mối tương quan có ý nghĩa thống kê tương đối mạnh]
 • 2013: Kết quả khảo sát Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công Thành phố Đà Nẵng năm 2012 Báo cáo nghiên cứu do Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế – Xã hội Đà Nẵng thực hiện – Tháng 9 năm 2013 Chi tiết [Đăng tải với sự đồng ý của nhóm tác giả]
 • 2013: Nâng cao vị thứ của tỉnh Nghệ An trong bảng xếp hạng PAPI Bài viết độc lập của NGƯT. TS Nguyễn Thị Lan, Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Nghệ An [gửi đăng thông tin khoa học – công nghệ Nghệ An, 9/7/2013] Chi tiết

PAPI 2011

Báo cáo và dữ liệu PAPI 2011

Tài liệu bổ sung

 • 2013 – Một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh: Nghiên cứu so sánh Sóc Trăng và Trà Vinh Nghiên cứu do tập thể tác giả gồm TS. Bùi Phương Đình, TS. Lương Thu Hiền, TS. Lê Văn Chiến, TS. Đặng Ánh Tuyết, và TS. Hà Việt Hùng, Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Hà Nội, 2013 Chi tiết.
 • 2013 – Một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh: Nghiên cứu so sánh Quảng Nam và Phú Yên Nghiên cứu do tập thể tác giả gồm TS. Đặng Ánh Tuyết, TS. Lê Văn Chiến, TS. Bùi Phương Đình, TS. Lương Thu Hiền, và TS. Hà Việt Hùng, Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Hà Nội, 2013 Chi tiết.
 • 2013 – Một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh: Nghiên cứu so sánh Hà Nam và Ninh Bình Nghiên cứu do tập thể tác giả gồm TS. Lê Văn Chiến, TS. Đặng Ánh Tuyết, TS. Bùi Phương Đình, TS. Lương Thu Hiền, và TS. Hà Việt Hùng, Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Hà Nội, 2013 Chi tiết.
 • 2013 –Một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh: Nghiên cứu so sánh Cao Bằng và Điện Biên Nghiên cứu do tập thể tác giả gồm TS. Hà Việt Hùng, TS. Bùi Phương Đình, TS. Lương Thu Hiền, TS. Lê Văn Chiến và TS. Đặng Ánh Tuyết, Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Hà Nội, 2013 Chi tiết
 • 2013 – Công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2013: Những thách thức không mới Bài viết của Jairo Acuna-Alfaro (Cố vấn chính sách về Cải cách hành chính và Chống tham nhũng, UNDP Việt Nam). Dịch từ bài viết bằng tiếng Anh đăng tại chuyên mục Tiêu điểm, Tạp chí Diễn đàn Pháp luật Việt Nam (Thông tấn xã Việt Nam), Vol 19, Số 221-222, Tháng 1 và Tháng 2 năm 2013, trang 12-16 Chi tiết.
 • 2012 – Phân cấp kinh tế ở Việt Nam nhìn từ góc độ thể chế Bài viết của TS. Vũ Thành Tự Anh theo yêu cầu của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Bài viết có sử dụng dữ liệu PAPI 2011 để phân tích về minh bạch thông tin đối với người dân (tr. 12-14) Chi tiết (hoặc từ trang web của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.)
 • 2012 – Tham nhũng từ góc nhìn của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức Ấn phẩm báo cáo của Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB), với sự hỗ trợ về chuyên môn của Cơ quan Hợp tác quốc tế Anh quốc (DFID) và Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam. Báo cáo sử dụng dữ liệu PAPI 2011 để phân tích mối tương quan của một số chỉ số quan trọng Chi tiết (Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo tại đây .)
 • 2012 – Sửa đổi Luật Đất đai 2003 ở Việt Nam:Tạo sự đối xử công bằng cho những người có quyền sử dụng đất Bản kiến nghị chính sách chung của nhóm các nhà tài trợ cho Việt Nam có sử dụng dữ liệu PAPI để phân tích Chi tiết (Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo tại đây.)
 • 2012 – Mấy ý kiến về hành chính công cấp tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng TS. Nguyễn Duy Quang, Tạp chí Môi trường & Cuộc sống. Bài có sự góp ý của Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí Mặt trận, Số 107, tháng 9/2012, tr. 61-65 Chi tiết
 • 2012 – Kinh nghiệm về hành chính công cấp tỉnh vùng miền núi phía Bắc ThS. Nguyễn Thanh Bình, Ban Dân chủ – Pháp luật, Trung ương Mặt trận. Bài có sự cộng tác của Vũ Thu Giang (Chi hội Nhà báo Tạp chí Mặt trận), Số 107, tháng 9/2012, tr. 66-70 Chi tiết
 • 2012 – Vấn đề đặt ra trong hoạt động hành chính công cấp tỉnh vùng Tây Nam Bộ TS. Nguyễn Văn Căn, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống với sự cộng tác của Nguyễn Tuấn Hải (hội viên chi hội Nhà báo Tạp chí Mặt trận), Số 106, tháng 8/2012, tr. 71-75 Chi tiết
 • 2012 – Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh vùng Đông Nam Bộ Hoàng Thái Đại, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống với góp ý của Chi hội Nhà báo Tạp chí Mặt trận, Số 106, tháng 8/2012, tr. 66-70 Chi tiết
 • 2012 – Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh – Công cụ để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” TS. Hoàng Hải, Ủy viên Hội đồng khoa học cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tạp chí Mặt trận, Số 105, tháng 7/2012, tr. 30-35 LinkChi tiết
 • 2012 – Thực trạng về hành chính công cấp tỉnh vùng Tây nguyên Trần Anh Tuấn, Tạp chí Mặt trận, Số 105, tháng 7/2012, tr. 66-68 Link Chi tiết
 • 2012 – Nâng cao hiệu quả hoạt động hành chính công cấp tỉnh vùng Nam Trung Bộ Lê Minh Phụng, Tạp chí Mặt trận, Số 105, tháng 7/2012, tr. 69-71 Link Chi tiết
 • 2012 – Mấy vấn đề về hành chính công cấp tỉnh vùng Bắc Trung Bộ Nguyễn Thu Thảo, Tạp chí Mặt trận, Số 105, tháng 7/2012, tr. 72-74 Link Chi tiết
 • 2012 – Một số nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng quản trị công cấp tỉnh: Nghiên cứu trường hợp thực hiện chính sách giải quyết việc làm – giảm nghèo ở Long An TS. Lê Văn Chiến, Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Lý luận Chính trị (Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận khoa học của Học viện CT – HC Quốc gia Hồ Chí Minh), Số 6/2012, tr. 58-62 Chi tiết
 • 2012 – Một số nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng quản trị công và hành chính công cấp tỉnh qua nghiên cứu chất lượng dịch vụ y tế ở Tiền Giang TS. Đặng Ánh Tuyết, Viện Xã hội học, Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Tạp chí Giáo dục Lý luận, Học viện CT-HC Khu vực 1, Số 6/2012, tr. 77-79 Chi tiết
 • 2012 – Giảm nghèo bền vững và quản lý rủi ro do thảm họa thiên nhiên ở khu vực duyên hải miền Trung: bài học rút ra và các gợi ý về chính sách Số liệu PAPI được dùng cho tài liệu nghiên cứu UNDP phục vụ cho cuộc họp nhóm tư vấn giữa năm – Tỉnh Quảng Trị – Tháng 6. Trang 30-32 Chi tiết
 • 2012 – Một số nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng quản trị công và hành chính công cấp tỉnh Nghiên cứu trường hợp tỉnh Hải Dương, Nam Định, Long AnTiền Giang – Học viện chính trị hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, 2012
 • 2012 – Quản trị nhà nước và phát triển con người Báo cáo về Phát triển con người 2011 của UNDP sử dụng số liệu PAPI để phân tích tương quan giữa quản trị nhà nước và phát triển con người ở cấp độ tỉnh – Xem chương Sáu, trang 121-126

PAPI 2010

Báo cáo và dữ liệu PAPI 2010

Số liệu PAPI 2010 – tất cả các trục nội dung và các trục con – Dạng MS ExcelDạng CSV

Tài liệu bổ sung

 • 2011 – Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng và sơ kết giai đoạn thứ nhất Chiến lược quốc gia về Phòng chống tham nhũng đến 2020 UBND Tỉnh Hà Tĩnh (2011) Xem thêm
 • 2011 – Huy động người dân tham gia nâng cao trình độ phát triển con người ở Việt Nam Acuña-Alfaro, Jairo – Tạp chí Mặt trận, Số 98, tháng 12 Xem thêm
 • 2011 – Xây dựng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính từ góc nhìn của người sử dụng: kinh nghiệm từ Việt Nam Acuña-Alfaro, Jairo (2011) – Trong “Để nhà nước phản hồi: Kinh nghiệm đánh giá hiệu quả quản trị” Ấn phẩm của UNDP. Trung tâm quản trị Oslo – New York, October 2011 Tải xuống
 • 2011 – Hà Tĩnh – nơi mở đầu hoạt động dự án PAPI 2011 Tạp chí Mặt trận, Số 92, tháng 7 Xem thêm
 • 2011 – PAPI: Nâng cao niềm tin của người dân vào hiệu quả quản lý và cung ứng dịch vụ công của chính quyền địa phương Tạp chí Mặt trận, Số 90, tháng 4 Xem thêm
 • 2011 – Phân tích khía cạnh giới từ kết quả nghiên cứu PAPI 2010 Trần Thị Vân Anh – Nghiên cứu do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng chủ trì thực hiện với sự hỗ trợ của UNDP Viet Nam, UN Women và Trung tâm Quản trị nhà nước của UNDP tại Oslo – Hà Nội Tải xuống
 • 2010 – Phối hợp nghiên cứu về hành chính công cấp tỉnh Đặng Ngọc Dinh. Tập chí Mặt trận, Số 85, tháng 11 Xem thêm
 • 2010 – Hướng tới chỉ số cảm nhận của người dân về hiệu quả quản lý hành chính công cấp tỉnh tại Việt Nam Báo cáo dự án. UNDP, Mặt trận Tổ quốc và CECODES. Hà Nội Tải xuống
 • 2009 – Cải cách hành chính ở Việt Nam: Hiện trạng và Khuyến nghị Acuña-Alfaro, Jairo (biên tập) (2009). UNDP, Mặt trận Tổ quốc và CECODES: Nhà xuất bản Chính trị. Hà Nội Tải xuống

Tóm tắt theo lĩnh vực nội dung

Các tài liệu tóm tắt các kết quả chính, mức độ hiệu quả và những gợi ý cho chính sách của mỗi trục nội dung. Các phân tích được mở rộng để bao gồm mối tương quan với mức độ phát triển con người ở cấp tỉnh.

English